Su Kaçağı Bulma - İzmir Torbalı

Su kaçağı, hayatımızın ritmini bozan can sıkıcı problemlerin başında gelir. Kendimizi ait hissettiğimiz yerler huzursuzluğumuzun nedenine dönüşür ve bir an önce çözmek isteriz. Ancak sızıntının kaynağını bulmak çoğunlukla zaman alır. Teknolojinin gelişmesi bu alanda yeni yöntemler bulmamıza imkân sağlamıştır.

Birçok su kaçağı bulma yöntemi olsa da yer analizinin, gerekli ekipman hazırlığının ve uygulanacak tekniğin özenle hazırlanması gerekir. Koşulların bölgelerine göre değişiklik göstermesi, uygulanacak yöntemi de belirler. Böylece daha kısa sürede sonuca gitmemiz kolaylaşır.

Su sızıntısını bulmada yaygın olarak kullanılan yöntem, sızıntının çıkardığı sesi yakalamaya çalışmaktır. Borunun döşenme biçimi dikkate alınarak zemin üzerinden boru boyunca su sesindeki değişiklikler takip edilir. Sesin en yüksek geldiği nokta işaretlenir. Şehir şebekelerinde zemin betonarme olduğundan ses takip yöntemi oldukça sonuç alıcıdır. Bu metodun dezavantajları olsa da su kaçağı bulma %80 oranında ses dinleme yöntemiyle olur.

 • 1. Bazen en yüksek sesin geldiği noktayı bulmak zordur.
 • 2. Sesin yüksek geldiği yer su kaçağının olduğu yer olmayabilir.
 • 3. Su sızıntısı her zaman yüksek ses yapmayabilir.

Cihazların avantajları düşünüldüğünde ise sızıntıyı hızlı bulması daha erken sonuca gitmemize sağlar. Ayrıca hassas cihazlar kullanılarak bulunan sızıntıların yol açtığı borulardaki çürüme tespit edildiğinde tamirat masrafları düşecektir. Evde sürekli su kaçaklarının olmasının nedeni, borular döşenirken eklem yerlerinin kaynağının iyi yapılmamasıdır.

Su kaçağı bulma yöntemlerinde, genellikle duvardan su sızıntısı, su damlaları, sıva kabarması, fayanslar arasındaki derzlerin açılması, tavandaki ıslaklık ve nemden fark edilir. Evinizdeki su sızıntısı alt komşunuzun tavanında neme yol açmadan çoğunlukla anlaşılmaz.

Su kaçağı bulma tekniklerinin teknolojik cihazlar kullanılmadığında, evde yol açtığı tahribatlara çoğumuz tanık olmuşuzdur. Kırılan duvarlar, fayanslar ve zamana yayılan inşaat hali can sıkıcı durumlara, gereksiz stres ve gerilimlere neden olur. Oysa yöntemleri bildiğinizde katlanacağınız cefayı da kabul edilebilir bir hale getirmiş olursunuz.

Bu problemlerin çözümü için uygulanan yöntemlere detaylı bakmamızda yarar var.

Su Kaçağı Bulma Yolları

1. Kırarak Kaçak Bulma
Bilinen ilk ve eski yöntemlerden biridir. Teknolojinin henüz günlük hayatımıza yansımadığı dönemlerde sık kullanılsa da su kaçağı bulma cihazları etkili olmadığında kullanılan yöntemlerdendir. Alt kata yansıyan damlama, sızma gözlemlenerek üst kattan nereye denk geldiği hesaplanır ve işaretlenen bölge kırılmaya başlanır. Sızıntının olduğu bölgeye ulaşılana kadar devam edilir.

2. Termal Kamera
Betondan su sızmasını engellemek için kullanılacak diğer yöntem, ki bu biraz daha profesyonel bir yöntemdir, su kaçaklarını bulmak için tasarlanmış cihazları kullanmaktır. Su sızması olayı zeminin şap altına döşenmiş olan herhangi borunun veya tesisat malzemesinin deforme olmasından kaynaklanmaktadır. Bu patlama sonucunda su sızıntısı başlar ve suya doymuş beton daha fazla suyu barındıramadığı için sızıntılar dış katmana yansır.

3. Kamera Görüntüleme
Bu yöntemle atık su gider borularında su kaçağı gözlenir. Kameralar, kırılmış ya da birbirinden ayrılmış boruları açığa çıkarmaktadır.

4. Gaz İzleme
Nadiren uygulanan su kaçağı bulma yöntemidir. Basınçlı tüp içinde bulunan gaz tesisat borularına verilerek, gazın patlak yerden sızması beklenir. Kokuyu algılayan farklı bir cihazla zeminin üstüne çıkan gaz tespit edilerek kaçağın yeri sabitlenir.

5. Boyalı Su Kullanarak
Belli miktarda renklendirici boya suyun içine karıştırılır. Boyalı su gider borularından dökülerek patlak noktasında duvarı ıslatması beklenir.

6. Akustik Dinleme
En yaygın ve etkili yöntemdir. Dinleme yapılarak su kaçağı tespit edilir. Maliyeti ucuz ve kısa sürede sonuca götürür. Bu tekniği kullanan tesisatçı ustanın kulaklarının hassas olması gerekir. Bu dinleme yöntemi sadece temiz su borularına basınçlı su verilerek su kaçağı bulma işleminde kullanılır.

7. Nem ölçme
Duvar ve zemin aralarında ıslanan bölgelerin nem seviyesi ölçülerek patlak bulunur. Bu küçük cihazlar genelde yardımcı düzeyde devreye girer.

Su kaçağı bulma ve tesisat işleri bilinç ve ciddiyetle yapılması gereken mesleklerdendir. Sorunun köklü çözümü açısından bu olmazsa olmaz bir durumdur. Aksi durumda ilerleyen dönemlerde maddi ve manevi problemlerle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Bu alanda yenilenen teknikler ve önlemler sayesinde günlük hayatımızın daha konforlu bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Yine de tesisat ustalarının gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Ev sahiplerinin fikirleriyle kendi tecrübelerini sentezleyip hareket etmeleri kolaylaştırıcı bir etkendir.

Su Kaçağı Tespiti

Başlangıç olarak dairenin giriş suyu ile bina şebeke suyunun ayrılması sağlanır. Daha sonra dairedeki musluk ve vanalar kapatılarak, alan su kaçağı bulma ölçümlerine hazır hale getirilir. Daire içerisinde bir kaçak olması durumunda manometre göstergesinde azalma görülecektir. Musluk ve vanaları kapatmamızın nedeni de manometre göstergelerinin yanılgı payını azaltmaktır. Eğer testler sonucunda temiz su tesisatında herhangi bir su kaçağına rastlanmamışsa pis su görüntüleme işlemine geçilir. Üst kattan sızan su tavanda renkli gölgeler oluşturuyorsa kaçağın pis su giderinden kaynaklanma olasılığı yüksektir. Bu durumda, su kaçağı bulma noktası için üst katın pis su giderlerinin kontrol edilmesi gerekir.

Şehirleşmenin nüfus artışıyla birlikte toplu yaşam alanlarının giderek kompleks hale geldiği çağımızda, sorunlarımızın dayanışmayla çözülmesi elzemdir. Sızıntının hangi daireden kaynaklandığına dair yaşanan anlaşmazlıklar ancak böyle bir yardımlaşma ve özenli tesisatçı firma seçimiyle giderilebilir. Su kaçağı bulma uzmanlığı komşularınızla kuracağınız iletişimi de daha sağlıklı hale getirir.

Günümüzde birçok evin banyo duvarlarında kabarmalar oluşmaktadır. Ya eski yapılarda ya da modern binaların bodrum katlarında nem ve rutubetten kaynaklanan bozulmalarla karşılaşmaktayız. İki kat boya yapılsa bile sızmalar önlenemediğinde alttan alta yayılmaya başlar ve yeniden kabarmalara neden olur. Banyonuzun tavanında birkaç yerden su akıyorsa bu üst katınızda birden çok yerde boru patladığı anlamına gelmemektedir. Aynı patlak tavanda farklı bölgelerde göletler oluşturup damlamalarına neden olabilir. Su kaçağı bulma arayışlarında bilinmesi gerekenlerden biri de tavanınızdan sızan su, birden çoğalıp damlamaya başlarsa üst katın temiz su borusu patlamıştır. Eğer sadece geceleri su damlaları çoğalıyor ama gündüz damlamıyorsa o zaman hem atık su hem de temiz su borularının kameralı yöntemlerle kontrol edilmesi gerekir. Tuvaletin tavanında sararma olması durumumda ise pis su giderlerinde sızıntı var demektir.

Su kaçağına neden olan etkenler iki kısma ayrılabilir :

 • 1. Dış faktörler; işe tam hâkim olmayan ustalar, inşaat zamanında maruz kalan bölümler ve döşenen boruların kalitesizliği olarak belirtilebilir.
 • 2. İç faktörler; şebekedeki su basıncı ve asitli kimyasalların fazlaca kullanılmasıdır. Pis su boruları tıkanma yaptığında çoğumuz kolay yoldan ve borulardan iyi niyet umarak elimize bir kimyasal alıp boruların içine boşaltırız. Boşaltılan kimyasallar boruların birbirine eklemlendiği noktadaki sızmaları önleyen contaları eritir. Evde su kaçağı bulma işlemini sızmalar yayılmadan fark edebilirsiniz. Aşağıdaki belirtilerden bazılarını görüyorsanız evinizde su sızıntısı olma durumu olasılık dahilindedir.
  • a- Muslukları kapattığınızda su sayacınız dönmeye devam ediyorsa
  • b- Alt katın tavanında sararmalar varsa
  • c- Yerdeki seramiklerin derz arası açılıyorsa
  • d- Duvarlarda nem veya ıslaklık seziyorsanız
  • e- Su faturanıza beklemediğiniz bir tutar yansımaya başladıysa

Ele aldığımız başlıklar, genellikle küçümsenen su kaçağı bulma probleminin özel yaşamımızdan başlayarak tüm hayatımızı nasıl etkilediğini göstermektedir. Her gün daha çok sıkıştırıldığımız dünyada kendimizi dinleyebildiğimiz yerlere özen göstermek mutlu olma kapımızı aralayabilir.