Gürbüz Sıhhi Tesisat

Atık Su Tesisatı

Binalarda kullanılmış ve ya dışarda gelen (yağmur) suları bina içinde kurulan boru tesisatı ile şehrin kanalizasyon borularına akıtan sisteme atık su tesisatı denir. Atık su tesisatı şehirlerin modernleşmesi ve genişlemesi ile birlikte çok katlı yapıların inşa edilmesiyle birlikte daha çok önem kazanmıştır. Bu gün inşa edilen her yapıda atık su tesisatı bulunmaktadır. Yapılar imar edilirken, projelendirilirken atık su tesisatına önem verilerek yapılır ve binaların atık sularını daha kolay tahliye edebilmesi için kanalizasyon kanallarına daha yakın ve uygun bir şekilde yapılır.

Atık su tesisatı binalar iç kısımlarında üç farklı bölümden elde edilir. Bunlar; mutfak, banyo ve tuvalet. Yapılarda bu üç bölümden atık su elde edildiği atık su tesisatı bu bölümlere uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Binalarda yapılan atık su tesisatı belirli bir kural ve ölçüler dâhilinde döşenir. Binaların iç kısmında yapılan atık su tesisatı ilk olarak tuvalet, banyo ve mutfakta oluşur. Oluşan bu atık sular önce kaynaktan gelen borular ile kolon borularına bağlanır.  Her katta bulunan kolon boruları kat boruları ile birbirine bağlanır. Bu şekilde bağlanan kolon ve kat borularında oluşan kötü kokuların engellemek ve atık suyun daha kolay tahliye edilmesi amacıyla havalandırma boruları eklenir. Son olarak da tüm bu borular ana boruya bağlanarak kanalizasyona ulaşır.

Bunun dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi atık sular sadece evlerden değil yağmur sularından da atık su elde edilir. Yağmur suları atık su olarak kabul edilir bu yüzden yağmur sularını taşıyan tesisata da atık su tesisatı denir. Yağmur için atık su tesisatı çatı katlardan başlar. Çatıların bitim noktalarına yapılan oluklar yağmur suların hem biriktirir hem de atık suları aktarır. Oluklar da biriken atık sular binaların dikey eksenine döşenen plastik, dökme demir ya da asbestli borular kullanılır. Kullanılan bu borular zemine kadar iner ve kanalizasyona en yakın yerde dökülür.

Zaman içinde dış etkenler nedeni ile bu atık su tesisatı eskir yıpranır. Su borular nedeni ile direk olarak çatılardan akarak binanın temeline zarar vereceği gibi çevreyi de olumsuz etkiler bu nedenle kontrol edilip yenilenmeli.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir